Vulkanizační lis VL 100″

původní řešení návrh rámu pro využití nekonvenčních materiálů