Stojan kovacího lisu LZK1000SH

Cíle projektu:

Cílem práce byl kontrolní výpočet svařovaného stojanu za účelem zjištění rozložení napjatostí a kontrolní výpočet deformace klikového hřídele. Projekt byl zpracován pro ŠMERAL Brno a.s. Datování:  2010