Stojan hydraulickeho lisu CKV 90 MN

Cíle projektu:

Cílem práce byl kontrolní výpočet stojanu lisu CKV 90 MN a návrh potřebných změn nutných pro zajištění bezproblémového provozu. Projekt byl zpracován pro TS Plzeň a.s. Datování: 2012