Publikace


 • Ráž, K.; Čechura, M.; Kubec, V.: Analýza konstrukčních řešení sloupů velkých hydraulických lisů pro volné kování. Bratislava: Technologia 2011.

 • Kubec, V.; Čechura, M.; Ráž, K.: Vliv uložení plunžrů pracovních válců hydraulického kovacího lisu při excentrickém zatížení. Bratislava: Technologia 2011.

 • Círek, M.; Čechura, M.: Srovnání mechanických a hydraulických lisů s ohledem na energetickou spotřebu. Bratislava: Technologia 2011.

 • Hlaváč, J.; Čechura, M.; Kubec, V.; Círek, M.: Rozvoj virtuální simulace v konstrukci mechanických lisů. Bratislava: Technologia 2011.

 • Hlaváč, J.; Čechura, M.; Staněk, J.: Přímý pohon v konstrukci tvářecích strojů. Brno: FORM 2012.

 • Ráž, K.; Čechura, M.; Kubec, V.: Možnosti kování velkých kroužků mimo lis. Brno: FORM 2012.

 • Zahálka, M.; Čechura, M.; Staněk, J.; Hlaváč, J.: Modální analýzy rámů hydraulických lisů pro volné kování. Brno: FORM 2012.

 • Kubec, V.; Čechura, M.; Ráž, K.: Monitorování velkých hydraulických lisů pro volné kování. Brno : FORM 2012.

 • Chval, Z.; Čechura, M.: Porovnání klikových lisů s příčně a podélně uloženým excentrovým hřídelem. Brno : FORM 2012.

 • Círek, M.; Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V. : Návrh paketovací linky na chmel. In VIII. medzinárodná vedecká konferencia mladých, 2006.

 • Círek, M.; Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V. : Design of mechanical presses with regard to the energy consumption. In PhD 2006. Plzeň : University of West Bohemia, 2006, s. 1-8.

 • Círek, M.; Čechura, M.; Hlaváč, J. : Design of crank presses with regard to the energy consumption. In Proceedings of the 5th DAAAM international conference on advanced technologies for developing countries. Rijeka : University of Rijeka, 2006, s. 49-54.

 • Staněk, J.; Chval, Z.; Formánek, J. : Návrh optimalizace horní traverzy vulkanizačního lisu. IGFST 7, 2007.

 • Kubec, V.; Čechura, M. : Využití virtuálního modelování a virtuálního měření k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. IGFST 7, 2007.

 • Kubec, V.; Čechura, M.; Formánek, J.: Využití virtuálního modelování k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. In Technológia 2007. Bratislava : Strojnícka fakulta STU, 2007, s. 420-423.

 • Hlaváč, Jan; Duník, Miroslav; Křížek, Michal; Chval, Zdeněk: Check of screw press' virtual model by measurement. In PhD 2007. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 65-68.

 • Hlaváč, Jan Duník, Miroslav; Křížek, Michal; Chval, Zdeněk; : Aplikace virtuálního simulování na existující vřetenový lis. In Technológia 2007. Bratislava : Strojnícka fakulta STU, 2007, s. 402-405.

 • Čechura, M.; Círek, M.; Kubec, V.; Hlaváč, J. : Analýza technických parametrů při nalisování čepů klikového hřídele. Plzeň : ŠMERAL Brno a.s., 2007. 34s.

 • Čechura, M.; Círek, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V. : Návrh řešení na prodloužení provozu opotřebeného a poškozeného hydraulického lisu Škoda CKV84/105. Plzeň : Plastic&tools s.r.o., 2007. 35s.

 • Čechura, M.; Kubec, V.; Formánek, J.; Křížek, M. : Optimalizace konstrukce bucharů za pomoci virtuálního modelování, virtuálního měření a jeho verifikace laboratorním měřením. IGFST 7, 2007.

 • Kubec, V.; Čechura, M.; Hlaváč, J.: Návrhy na optimalizační úpravy při konstrukci stojanů mechanických lisů.Kovárenství, 2008.

 • Hlaváč, J.; Kubec, V.; Čechura, M.: Poznatky z navrhování stojanů mechanických lisů. Kovárenství, 2008.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J. Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů. MM Průmyslové spektrum, 2008, roč. 2008(10), s.14.

 • Kubec, V.; Čechura, M.; Círek, M.; Hlaváč, J.. Konstrukční úpravy monolitických stojanů mechanických lisů. InTechnológia 2009. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. s. 357-360.

 • Hlaváč, J.; Čechura, M.; Kubec, V.; Círek, M.. Problematika stanovení okrajových podmínek pro virtuální simulaci mechanických lisů. In Technológia 2009. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. s. 335-339.

 • Čechura, M.; Kubec, V.; Ráž, K.. Analýza současného stavu v oblastí velkých hydraulických lisů (nad 50 MN). Plzeň : 2009.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Lis LZK 5000 : základní konstrukční návrh svařovaného stojanu lisu.Plzeň : 2009. 13s.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Lis LZK 5000 : výpočet silového zatížení stroje a návrh okrajových podmínek pro výpočet stojanu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 7s.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Lis LZK 5000 : výpočet deformace a rozložení napětí ve svařovaném stojanu lisu LZK 5000 pomocí MKP. Plzeň : 2009. 13s.

 • Čechura, M.; Círek, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Porovnání předepnutého a nepředepnutého monolitického svařovaného stojanu mechanického lisu. In Technológia 2009. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. s. 331-334.

 • Čechura, M.; Círek, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Hydraulický lis CKV 140/170. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 20s.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J.; Chval, Z.. Analýza současného stavu v oblasti velkých kovacích lisů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 20s.

 • Čechura, M.; Hlaváč, J.. Kontrola konečného řešení stojanu lisu LZK 5000. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 23s.

 • Čechura, M.; Kubec, V.. Výsledky výpočtů MKP lisu CKV 140/170-1A. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 50s.

 • Kubec, V.; Čechura, M.. Současné konstrukční možnosti při návrzích rámů velkých hydraulických lisů.Kovárenství, 2010, č. 38., s. .ISSN: 123-9289.

 • Círek, M.; Čechura, M.; Hlaváč, J.. Dynamické zatížení klikového lisu. Kovárenství, 2010, č. 38., s. 109-112.ISSN: 123-9289.

 • Círek, M.; Čechura, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.. Zmenšování energetické náročnosti tváření vhodnou volbou stroje pro danou technologickou operaci. In Technológia 2009. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. s. 324-330.

 • Čechura, M.; Staněk, J.; Círek, M.; Hlaváč, J.; Kubec, V.; Chval, Z.. Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2008. Plzeň : 2008. 98s.

 • Chval, Z.; Staněk, J.: The design of curing presses analysis. In PhD 2007. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 79-84.