Protiběžný buchar BECHE 40

Odborné posouzení vlivu technologického zatěžování na namáhání a chování bucharu BECHE  40

Cíle projektu:

Provedení odborného posouzení vlivu provozovatelem udaného technologického zatěžování na namáhání a chování protiběžného bucharu BECHE 40. Projekt byl zpracován pro ŠKODA TS (dnes TS Plzeň a.s.) Datování:  2001