TE01020075

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní Období: 2012 – 2019 Cíle řešení: Obor strojírenské výrobní techniky vytváří pro všechny ostatní strojírenské obory obráběcí stroje, tvářecí stroje a nové technologie. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj technických prostředků, řešení a technologií pro zvyšování hlavních užitných vlastností strojů. Hlavními užitnými vlastnostmi jsou: přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a ekologičnost. Cílem projektu je podpořit excelenci oboru v CR tak, aby CR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě.