MPO TIP FR-TI1/605

Vývoj, zhotovení a ověření prototypu svislého kovacího lisu se jmenovitou silou 5000 tun připraveného pro nové technologické postupy, řídícího a expertního systému pro dosažení úrovně přesnosti rozměrů, tvarů, mechanických a materiálových hodnot.

Příjemce: Šmeral Brno a.s. Období: 2009 – 2011 Cíle řešení: Vývoj, zhotovení a ověření prototypu svislého kovacího lisu se jmenovitou silou 5000 tun. Univerzální řešení lisů pro výrobu tvářených součástí z železných i neželezných materiálu. Připravenost lisů pro implantaci periferních zařízení a nadřazeného řídícího systému. Expertní systém řízení lisu s vysokou diagnostikou pro vyhodnocování technologického procesu. Další informace: http://www.mmspektrum.com/clanek/kovaci-lis-pro-zapustkove-kovani.html