Nabídka spolupráce

Nabízíme zakázkový výzkum a vývoj v oboru výrobních strojů v oblastech kterými se trvale zabýváme

 • komplexní podpora vývoje výrobních strojů včetně jejich konstrukčních řešení
 • virtuální modelování, prototypování a testování strojů, jejich uzlů a komponent
 • optimalizace konstrukce strojů (především tvářecích) s ohledem na vyšší tuhost, materiálovou náročnost, zlepšování technologických vlastností a přesnosti stroje
 • simulace a měření v oblasti statických, dynamických a tepelných vlastností strojů
 • energetická analýza tvářecích strojů a návrhy na snižování energetické náročnosti
 • monitorování tvářecích strojů s ohledem na možnosti zvyšování jejich technických parametrů (pro rekonstrukce)
 • uplatnění nekonvenčních materiálů v konstrukci strojů, vývoj a konstrukce komponent tvářecích strojů s využitím nekonvenčních materiálů
 • diagnostika tvářecích strojů včetně potřebných statických a dynamických měření (chvění, hluk, napjatosní stav, tepelné zatěžování...)
 • ekologické a hygienické zohledňování konstrukce a provozu
 • analýza technologických operací s ohledem na zatěžování tvářecích strojů (výpočet sil, momentů, dynamického zatěžování atd.)
 • posudky a odborné expertizy
 • konzultační a rešeršní činnost
 • školící činnost