MSM 232100006

Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta strojní Období: 1999 – 2004 Cíle řešení: Koncepce a konstrukce výrobků, použití technologie a materiály významně ovlivňují kvalitu a produktivitu všech životních procesu, jimiž tyto výrobky procházejí. Tyto klíčové oblasti však byly doposud zkoumány převážně odděleně. Výzkum bude proto zaměřen jednak systémový na metody a prostředky pro řízení inovací a podporu kreativity tvůrčích technických pracovníků a na rozvoj teorie konstruování včetně jejich aplikaci. Související speciální výzkum pak bude zaměřena modelování procesů tváření, tepelného zpracování a depozice tenkých PVD vrstev, jejichž výsledky budou porovnávány s reálnými experimenty pro získání materiálů požadovaných vlastností a vypracování nových progresivních technologií pro aplikace ve výrobě. Speciální výzkum bude dále zaměřen na výkonné obrábění tvarově složitých ploch s využitím výkonných CAD/CAM SW systémů včetně vývoje SW modulu pro adaptivní řízení a vývoje potřebného monitorovacího zařízení.