MPO TIP FR-TI1/045

Vývoj velkých kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou 100 až 200 MN

Příjemce: TS Plzeň a.s. Období: 2009 – 2011 Cíle řešení: Vývoj velkých kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou 100 200 MN. Provedení kompletních výpočtu pro lis 140/170 MN. Zpracování konstrukčních návrhu lisu 140/170 MN. Návrh hydraulického systému lisu. Problematika opracování dílu lisu a vedení pohyblivých částí lisu. Návrh typové řady kovacích lisu s lisovací silou 100 200 MN.