On-line vyzkum

Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů chce přispět ke konstrukci nových, na vysoké úrovni vybavených, tvářecích strojů. Za účelem zvyšování technické úrovně tvářecích strojů je nutné vycházet ze současných potřeb uživatelů. Toto je možno provést pouze formou monitorování stávajících zařízení a poučit se z jejich současných nedostatků.