Modální analýza lisu CKV 90 MN

Cíle projektu:

Cílem práce bylo provést modální analýzu rámu hydraulického lisu CKV 90 MN Creusoft Forge. Dále byla provedena simulace vybuzeného kmitání konstrukce při provozu lisu. Výpočty navazovaly na předcházející pevnostní analýzy, které byly také provedeny v rámci CVTS. Projekt byl zpracován pro TS Plzeň a.s. Datování: 2012