Měření hydraulického lisu CKV 120

Cíle projektu:

Cílem práce bylo provedení virtuálního měření a jeho zhodnocení ve vztahu k výsledkům skutečného měření. Projekt byl zpracován pro TS Plzeň a.s. Datování: 2011