Lisovací linka na chmel

FI-IM/091 - Návrh prototypu balící linky hlávkového chmele. (2004-2006, MPO/FI)

Příjemce: Chmelařský institut s.r.o. Období: 2004 – 2006 Cíle řešení: Chemické složení chmele není stále. Vlivem působení vzdušného kyslíku a světla dochází za normální teploty k poměrně rychlým ztrátám pivovarských látek. Cílem projektu je navrhnout způsob balení hlávkového chmele, který by výše uvedené nedostatky odstranil a návrh prototypu balící linky. Optimální vlastnosti chmele (např. vlhkost) a procesní parametry pro balení budou získány z dlouhodobého (12 měsíčního) testu skladování.