Hydraulický lis CKV 84/105

Návrh řešení na prodloužení provozu opotřebeného a poškozeného hydraulického lisu Škoda CKV 84/105

Cíle projektu:

Cílem práce bylo nalezení napjatostního odlehčení spodní traverzy hydraulického kovacího lisu CKV 84/105, která byla v havarijním stavu. Za tímto účelem byl proveden návrh koncepce podložení stávající traverzy další, pomocnou, tak, aby stávající byla pomocnou předepnuta a podepřena. Projekt byl zpracován pro Pilsen Steel a.s. Datování:  2007