Hydraulický lis 100 000

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo navrhnout konstrukční řešení lisu o pracovní síle 1000 MN (100 000t). Projekt byl zpracován v rámci hutního projektu ŠKODA TS (dnes TS Plzeň a.s.) a VŠSE v Plzni (dnes ZČU v Plzni). Datování: 1970