Hlavní cíle CVTS

K hlavním cílům CVTS patří budování vysoce profesionální výzkumné základny poskytující své služby pro průmysl tvářecích strojů v České republice. CVTS je současně i vzdělávací instituci, která zajišťuje transfer informací mezi akademickým prostředím a průmyslem. Zvyšování technické úrovně tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnosti je jedním z hlavních cílů CVTS. Za tím účelem je spolupráce s průmyslem a dalšími výzkumnými pracovišti v popředí aktivit pracoviště.

Historie a současnost CVTS

  • 09/2012 Spolupráce na řešení projektu RTI
  • 2012 – Spolupráce s VCSVTT na CVUT Praha na řešení projektu centra kompetence TE01020075 – Centrum kompetence Strojirenska vyrobni technika
  • 2010 – 2011 – Zacleneni a spoluprace s VCSVTT na reseni projektu vyzkumneho centra 1M0507 – Vyzkum strojirenske vyrobni techniky a technologie - v oblasti konstrukce tvarecich stroju - zacleneni skupiny „konstrukce tvarecich stroju“
  • 2008 – Zalozeni CVTS (Centrum vyzkumu konstrukce tvarecich stroju) na zaklade dohody Fakulty strojni ZCU v Plzni, Vyzkumneho centra vyrobni techniky a technologie (VCVSTT) a Svazu vyrobcu strojirenske techniky (SST). Vedoucim doc. Cechura
  • 2008 – Dohoda o spolupraci s VCSVTT (Vyzkumne centrum vyrobni techniky a technologie) a SST (Svaz vyrobcu strojirenske techniky) na reseni problematiky konstrukce tvarecich stroju
  • 1964 - 2008 – Existence vyzkumne skupiny zabyvajici se konstrukci a vyzkumem konstrukce tvarecich stroju pod vedenim doc. Cechury na VSSE Plzen a pozdeji na Katedre konstruovani stroju ZCU v Plzni